WARUNKIDziękujemy za wybranie serwisu Bongo (Serwis). Korzystając z Serwisu zawierasz umowę z Bongo Operations Pty Ltd, spółką założoną w Australii (do której w dalszej części będziemy się odnosić „my” lub „nas”), że będziesz przestrzegał następujących warunków. Dostęp i użytkowanie Serwisu również podlegają naszej Polityce Prywatności (patrz link). W dowolnym czasie możemy dokonać zmian w niniejszych warunkach i Polityce Prywatności, nie informując Cię o tym.

1. Serwis Bongo
1.1 Dając Ci możliwość korzystania z serwisu zakładamy, że będziesz używał go jedynie do celów rozrywkowych i że nie będziesz polegał na Serwisie podczas podejmowania decyzji lub działań, które mogą zagrozić zdrowiu Twojemu i innych, majątkowi oraz ogólnemu samopoczuciu.
1.2 Dołożymy wszelkich starań by jak najszybciej znaleźć prawidłową odpowiedź na Twoje pytania zadane w Serwisie. Postaramy się, aby zapewnione Ci informacje były aktualne w momencie ich dostarczania do Ciebie. Nie jesteśmy jednak doskonali i od czasu do czasu popełniamy błędy. Informacje, które uzyskujemy od innych osób, mogą być niepoprawne, dlatego nie obiecujemy, że dostarczane Ci informacje będą prawidłowe i trafne.
1.3 W przypadku pytań typu „kim jestem”, zgadzasz się i rozumiesz, że:
(i) Nasza odpowiedź może być prawidłowa i/lub trafna, ale
(ii) Często Nasza odpowiedź nie jest ani prawidłowa ani trafna, a właściwie nawet całkowicie zła i możliwe, że, niezamierzenie z Naszej strony, obraźliwa w stosunku do Ciebie.
1.4 Abyśmy wszyscy mogli cieszyć się Serwisem Bongo musimy przestrzegać pewnych zasad. Zgadzasz się w szczególności:
(i) Nie korzystać z Serwisu wbrew przepisom właściwego prawa;
(ii) Nie korzystać z Serwisu dla celów, które wynikną, lub też które wiążą się z działaniem niezgodnym z prawem, zniesławieniem, szkodą innej osoby lub organizacji w jakikolwiek sposób;
(iii) Nie przedstawiać fałszywej tożsamości lub danych kontaktowych; oraz
(iv) Że jesteś upoważniony do użycia systemu płatności w celu zapłacenia za korzystanie z Serwisu i wysyłając pytanie Serwisowi zgadzasz się, byśmy naliczyli za to należność.
(v) Że masz ukończone 16 lat lub więcej oraz że posiadasz pozwolenie płatnika.
1.5 korzystając z Serwisu Bongo zgadzasz się na okazjonalne otrzymywanie wiadomości marketingowych od Bongo i jego partnerów. Aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych wypełnij formularz w dziale kontaktowym. Jeśli skorzystasz z Serwisu Bongo po zrezygnowaniu z otrzymywania tych informacji, ponownie zgadzasz się na ich otrzymywanie.

2. Płatności
2.1 Zgadzasz się dokonywać płatności za każdą usługę, z której skorzystałeś Ty lub osoba upoważniona przez Ciebie do korzystania z Twojego środka płatniczego. Obecnie opłata za pytanie przesłane do naszego Serwisu, łącznie z nasza odpowiedzią, wynosi 7.38zł/wiadomość wysłana do 160 znaków. Opłaty co jakiś czas mogą ulegać zmianie.

3. Prywatność i dane osobiste
3.1 Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności, aby dowiedzieć się więcej o sposobie zbierania i korzystania z informacji przez nasz Serwis. Jeśli wyraźnie i świadomie podajesz Nam swoje dane osobiste w Serwisie, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich przez Nas w sposób zgodny z prawem, na przykład na cele zapewniania Ci informacji promocyjnych i innych.

4. Własność Intelektualna
4.1 Posiadamy, lub zdobywamy, licencje od osób trzecich na korzystanie z wszelkich praw własności intelektualnej na cel funkcjonowania Serwisu, w tym nieograniczonego prawa autorskiego do zapewnianych Ci odpowiedzi, praw dotyczących listy pytań i odpowiedzi, które zachowujemy i prawa do wszelkich technologii używanych do sporządzania i koordynowania odpowiedzi oraz naszych logo i znaków firmowych.
4.2 Gdy prześlesz Nam pytanie a My odpowiemy Ci na nie, zezwalamy Ci na pokazywanie odpowiedzi lub przesyłanie jej w dowolny sposób do rozsądnej liczby Twoich przyjaciół, członków rodziny i znajomych. Nie możesz jednak wykorzystywać Naszych odpowiedzi do celów firm lub związków komercyjnych ani używać ich w publikacjach komercyjnych.
4.3 Przesyłając nam pytanie dajesz nam stałą, nieodpłatną licencję na używanie tego pytania w sposób zgodny z prawem, łącznie z nieograniczonym prawem do publikowania, pokazywania, przesyłania, tłumaczenia i tworzenia pytań pochodnych gdziekolwiek na świecie, z każdego powodu i za pomocą dowolnego środka (już istniejącego lub takiego, który powstanie w późniejszym czasie) przez Nas i każdego, kto ma Nasze pozwolenie.

5. Nasza odpowiedzialność
5.1 Podczas korzystania z Serwisu przez Ciebie, prawodawstwo może pociągać za sobą pewne warunki i gwarancje niewyłączności w kwestii umowy między nami lub też może dać Ci pewne środki niewyłączności przeciwko nam (Prawa Ustawowe). W przypadku, gdy złamiemy warunek lub gwarancję niewyłączności nasza odpowiedzialność za to ograniczy się do ponownego udostępnienia Systemu lub poniesienia kosztów ponownego udostępnienia Serwisu.
5.2 Nie uznajemy gwarancji, przedsięwzięć, warunków i powinności żadnego rodzaju (łącznie z gwarancjami dotyczącymi rynkowości i zdatności na konkretny cel) zarówno wyrażonych jak i dorozumianych w jakikolwiek sposób odnoszących się do Serwisu, innych niż wyraźnie podane w niniejszych warunkach lub wymaganych przez prawo ( w tym Twoje Prawa Ustawowe).
5.3 Nie ograniczając poprzedniego paragrafu i wyłączając kwestie wymagane prawnie (w tym przez Twoje Prawa Ustawowe), nie jesteśmy odpowiedzialni (oprócz zaniedbania) za:
(i) jakiekolwiek straty zysków, obrotów ani za żadne bezpośrednie, pośrednie lub wynikłe straty lub szkody poniesione przez Ciebie lub przeciwko Tobie lub każdej innej osobie, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z Twojego korzystania z Serwisu; lub
(ii) jakiekolwiek koszta, straty, odpowiedzialność lub wydatki wynikłe ze śmierci, szkody osobowe lub majątkowe wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z Twojego korzystania z Serwisu.

6. Rozwiązanie i zawieszenie działalności
6.1 Nie gwarantujemy, że będziemy kontynuować działanie Serwisu w nieskończoność. Możemy zakończyć jego działanie w każdej chwili bez konieczności informowania Ciebie o tym. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania działania serwisu jakiejkolwiek osobie z jakiegokolwiek powodu.

7. Poprawki, cesja i właściwe prawo
7.1 W dowolnym momencie możemy zmodyfikować niniejsze Warunki oraz Politykę Prywatności nie informując Cię o tym. Jeśli po takich zmianach będziesz nadal korzystać z Serwisu, oznacza to, że akceptujesz nowe Warunki. Dołożymy starań, by naszym użytkownikom nie umknęły zmiany, ale powinieneś także sprawdzać tę stronę regularnie, aby wiedzieć o wszelkich uaktualnieniach.
7.2 Możemy przypisać Nasze różne prawa na mocy tej umowy jakiejkolwiek innej osobie nie pytając Cię o pozwolenie. Twoje prawa są osobiste i nieprzypisywane.
7.3 Niniejsze Warunki rządzą się prawem Stanu Victorii, Australia i nieodwołalnie i bezwarunkowo podporządkowujesz się niewyłącznej jurysdykcji sądów Stanu Victoria, Australia w celu rozwiązania jakiegokolwiek sporu, który powstanie w wyniku lub w powiązaniu z niniejsza umową.
7.4 Niniejsze Warunki mają spełniać warunki właściwego prawa Victorii a w przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie nie spełnia tych warunków musi zostać odczytany tak, by był jak najbardziej efektywny, jeśli jednak nie jest możliwe zapewnienie jakiemukolwiek postanowieniu mocy, wtedy zostaje on oddzielony od niniejszej umowy, podczas gdy pozostałe postanowienia niniejszej umowy nadal pozostają w pełnej mocy.
7.5 Niniejsze Warunki oraz nasza Polityka Prywatności stanowią całą umowę między stronami co do przedmiotu umowy i zapewniają wszystkie wcześniejsze i niespójne postanowienie lub przedstawienie dotyczące przedmiotu umowy.

8. Kontakt z Nami
8.1 Możesz przesłać wszelkie wątpliwości lub zażalenia dotyczące Serwisu do Nas pod następujący adres:
Bongo Operations Pty Ltd
PO BOX 2393
Richmond VIC 3121 Australia
E-mail: [email protected]
Infolinia: +48221253450