DODATEK PRAWNYAdres:
Global AQA Pty Ltd
Level 3
534 Church Street
Richmond, Victoria, 3121
Australia

Strona internetowa: www.askbongo.com/pl
E-mail: [email protected]

ACN-Number: 154 697 195 (Global AQA)

Warunki korzystania z serwisu znajdują się pod poniższym linkiem: askbongo.com/pl/#terms-and-conditions

Polityka prywatności serwisu znajduje się pod poniższym linkiem: askbongo.com/pl/#our-policy

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Pomimo częstego nadzorowania naszej strony nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość dostępną pod linkami zewnętrznymi. Jedynie właściciele tej zawartości są za nią odpowiedzialni. Dodatkowo nie ponosimy odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość, rzetelność i jakość tych linków zewnętrznych.

PRAWA AUTORSKIE
Prawa autorskie do wszystkich treści niniejszej witryny posiada Global AQA Pty Ltd.
Wszystkie teksty, obrazy, grafiki, dane wideo, dźwiękowe i animowane są objęte prawami autorskimi i/albo licencją na rzecz Global AQA Pty Ltd.
Zapisywanie, kopiowanie, zmienianie lub wykorzystywanie tych danych w inny porównywalny lub możliwy sposób do celów komercyjnych bez uprzedniej zgody Bongo Operations Pty Ltd jest zabronione.
Dozwolone jest jedynie wykorzystanie powyższych danych na ww. sposoby do celów prywatnych.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Opis: Czym jest prawo do odstąpienia od umowy?
Klienci, którzy zgodnie z odpowiednim prawem państwowym są zwani “Konsumentami” mają okres (14-dniowy) określony przez państwo na odstąpienie od umowy zawartej na odległość i/albo prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, które zostało przeniesione do regulacji prawnych danego kraju w celu realizacji postanowień dyrektywy UE 2011/83/UE. Czas na odstąpienie rozpoczyna bieg w dniu dostarczenia towaru do konsumenta.
Prawo do odstąpienia (w ciągu 14 dni) może być wykonane bez potrzeby przedstawiania powodu rezygnacji poprzez przesłanie informacji listownie na adres podany powyżej lub wiadomości e-mail na adres podany powyżej.
W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy (w ciągu 14 dni), konsument jest zobowiązany do pokrycia kosztów wszelkich szkód dot. dostarczonego towaru lub usługi, które wystąpiły w trakcie ich posiadania.

2. WYŁĄCZENIA: Których usług i/albo towarów nie dotyczy prawo do odstąpienia od umowy?
Prawo do odstąpienia od umowy (w ciągu 14 dni) nie dotyczy towarów wyprodukowanych zgodnie ze specyfikacją przedstawioną przez Użytkownika Końcowego lub takich, które zostały wyraźnie spersonalizowane. To postanowienie dotyczy wszystkich poszczególnych praw państwowych wewnątrz UE.
Usługi Bongo są wyraźnie spersonalizowane i są dostosowywane do Państwa specyfikacji.
Dodatkowo, towary lub usługi dostarczane drogą cyfrową ze względu na swój charakter nie podlegają zwrotowi.

W związku z powyższym, odpowiedzi przedstawione poprzez mobilną usługę Bongo nie podlegają zwrotowi ani nie upoważniają do ubiegania się o zwrot pieniędzy.

Nie przysługuje Państwu (14-dniowe) prawo do odstąpienia od umowy w przypadku usług mobilnych Bongo.