PRAVA



Adresa::
Global AQA Pty Ltd
Level 3
534 Church Street
Ričmond, Viktoria, 3121
Avstralia

Website: www.askbongo.com/mk
E-Mail: [email protected]

ACN-Number: 154 697 195 (Global AQA)

Našite Uslovi i pravila vo možat da se najdat na sledniot link: askbongo.com/mk/terms

Našata politika za privatnost može da se najdi na sledniov link: askbongo.com/mk/privacy

ODGOVORNOST
I pokraJ čestite nadzori na našata veb-stranica , nie se prevzemame nikakva odgovornost za sodržinata što moze da proizleze od nadvorešni linkovi/vlijanija. Samite sopstvenici na ovie nadvorešni vrski se odgovorni za nivnata sodržina. Isto taka, nie ne prevzemame nikakva odgovornost za aktuelnosta , točnosta, integritetot i kvalitetot na tie nadvorešni linkovi.

AVTORSKO PRAVO
Site materijali na ovoj sajt se zaštiteni so avtorski prava na Global AQA Pty OOD. Site tekstovi, sliki, grafika , video, audio i animacija na podatoci se licencirani, i / ili zaštiteni so avtorski prava na Global AQA Pty OOD Ne Vi e dozvoleno da se začuvate , kopirate, promenuvate ili da gi koristite ovie podatoci vo bilo koja druga slična i / ili zamislena forma za komercijalni celi , bez prethodna soglasnost na Bongo Operations Pty OOD. Dozvoleno Vi da gi koristite i / ili da se spravite so ovie podatoci sprema prethodno navedenite načini samo za svoi privatni celi.