Adatvédelmi Szabályzat1 Általános

I. Honlapunkat és az azon keresztül elérhető vagy a benne foglalt szolgáltatásokat az alábbiak tulajdonában vagy üzemeltetésében végezzük: Global AQA Pty Ltd.; (“adatkezelő”, “mi”, “mienk”) Ezen adatvédelmi irányelv, minden olyan személyes, általunk összegyűjtött és használt adatra vonatkozik amelyre Öntől, a weboldalaink meglátogatásával és használatával teszünk szert. (“Szolgáltatások”)

II. Ezen adatvédelmi irányelvek kimondják hogyan gyűjthetjük, tárolhatjuk, használhatjuk, és bizonyos esetekben nyilvánosságra is hozhatjuk (összességében adatfeldolgozás) személyes adatait az összes vonatkozó jogszabálynak megfelelően.

III. Kérjük, figyelmesen olvassa végig az Adatvédelmi Szabályzatot, ha kérdése lenne, ne habozzon, vegye fel velünk a kapcsolatot. Ha nem ért egyet a jelen Adatvédelmi irányelvek feltételeivel, ez esetben ne böngésszen oldalunkon és/vagy ne használja a benne foglalt/elérhető szolgáltatásokat.

IV. A "Személyes adatok" a jelen Adatvédelmi Szabályzat alkalmazásában olyan azonosítható személyre vonatkozó információkat jelentenek, akik közvetlenül vagy közvetve azonosíthatók, különös tekintettel az azonosítókra. Annak érdekében, hogy a fenti definíció érthetőbbé váljon, a személyes adatok tartalmazhatják az Ön nevét, lakcímét, otthoni vagy mobil telefonszámát, e-mail címét, korát, személyes preferenciáit és véleményeit; alapvetően minden olyan információt, amely személyesen kapcsolatban állhat Önnel. Az alábbi 2. §-ban leírjuk az általunk feldolgozott személyes adatait.

V. Amennyiben az Ön által megadott személyes adatok az "Érzékeny adatok" (mint például, de nem kizárólag, faji vagy etnikai származásra vonatkozó információk, politikai vélemény, szexuális preferencia vagy vallás) akkor kérjük kifejezett beleegyezését az ilyen jellegű Személyes adatok felhasználására, amennyiben ez jogilag szükséges.

2 Személyes adatok melyeket gyűjtünk és használunk

A következő féle személyes adatokat gyűjtjük és használjuk :

(a) Az Ön által megadott konkrét információkat

Szolgáltatásunk használatakor legalább a mobiltelefonszámát (és ebben a tekintetben az Ön által használt mobiltelefon-szolgáltatót és mobileszközt) és esetenként más személyi adatokkal, például nevével és külvárosának adataival együtt megadja nekünk. Ezenkívül korlátozás nélkül megadhatja nekünk korát, születési dátumát, tetszését, nem tetszését, preferenciáit, nemét, szexuális irányultságát, vallását, etnikai származását és / vagy barátja / barátai nevét; a barátai vonatkozásában további információkat is közölhet velük (például az ismertetettek között) vagy bármely más olyan információt, amelyet Ön önként megoszt. Időről időre különleges eseményeket szervezhetünk (például az úgynevezett "ajándékozást"). Ezekkel az eseményekkel kapcsolatban valószínűleg meg kell adnia nekünk a fent említett információkat is (annak érdekében, hogy részt tudjon venni az eseményen). Továbbá, ha Ön postai, telefonos vagy elektronikus levelező kapcsolatot tart fenn Velünk (például a visszatérítés miatt), akkor további személyes adatokat szükséges megadnia, mint például, de nem kizárólagosan az Ön e-mail címét, postai címét, bankszámlaadatait és / vagy az útlevelének másolatát (az útlevelélre azonosítás végett lehet szükség).

(b) Böngészési információk

Ha weboldalainkon böngészik és / vagy az általunk rendelkezésre bocsátott szolgáltatásainkat használja, szervereink cookie-kat, GIF / pixel címkéket, JavaScriptet, helyi tárolókat, naplófájlokat és egyéb mechanizmusokat törölnek a böngészési tevékenységükre vonatkozó információk automatikus gyűjtésére és rögzítésére, és a Szolgáltatások használatára. Kombinálhatjuk ezt a "tevékenységinformációt" az Ön által gyűjtött egyéb személyes adatokkal. Általában ezt a tevékenységinformációt használjuk a Szolgáltatásaink használatának megértéséhez, hibák nyomon követéséhez, szolgáltatásaink javításához, az adatok hitelesítéséhez, bejelentkezés engedélyezéséhez, nyomon követéséhez, csalások megelőzéséhez és a szolgáltatások védelméhez, valamint célzott marketing és reklámozáshoz, a tartalom személyre szabásához és elemzési célokra is. A mechanizmusok részletesebb ismertetéséről és arról, hogy miként gyűjti a tevékenységre vonatkozó információkat, olvassa el a Cookiek-hoz kapcsolódó szabályokat.

(c) Közösségi média hálózatok

Ha szolgáltatásunkat használja és megadja a fenti 2 (a) pontban leírt információkat, akkor a fentiekben ismertetett módon gyűjtünk Önnel kapcsolatos személyes adatokat a keresési webhelyeken és a közösségi média hálózatokon végzett keresések révén, beleértve, de nem kizárólagosan a Facebookot, Snapchatet, Instagramot és Twittert, hogy további információkat kereshessünk valamint gyűjthessünk Önről és / vagy barátairól. Személyes adatokat nyilvánosan hozzáférhető forrásokból is gyűjtünk.

3 A személyes adatok felhasználása

I. A személyes adatokat kizárólag az Adatvédelmi Irányelvben és / vagy a más adatvédelmi közleményekben leírt céllal, amelyeket bizonyos esetekben (például a 2. § a) pontjában leírt különleges események esetén használhatunk). A jelen Adatvédelmi Szabályzatban nem ismertetett bármely más célra kizárólag abban az esetben használhatjuk fel személyes adatait, amennyiben előzetes hozzájárulást kaptunk Öntől, vagy ha más módon engedélyt kaptunk törvényileg előírtak értelmében, hogy személyes adatait felhasználhassuk más célokra; az utóbbi eset vonatkozásában tájékoztatjuk Önt ilyen jellegű felállás esetén.

II. Személyes adatait összegyűjtjük és felhasználjuk az alábbiakban leírt célokra.

Megegyezésünk teljesítése érdekében:
• a kért szolgáltatások nyújtása;
• Honlapunk és szolgáltatásaink rendelkezésre bocsátása, számlázása és teljesítménye, különféle események beleértve, de nem korlátozottan, valamint promóciók, versenyek, kampányok stb.
• Ügyfélszolgálat biztosítása és;
•Weboldalunk technikai működésének biztosítása, a benne foglalt és / vagy a hálózaton keresztül elérhető szolgáltatásaink, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy szolgáltatásainkat nyújtsuk Önnek.

Azon jogi kötelezettségek teljesítése érdekében, amelyekre vonatkozunk:
• A fentebbi "Személyes adatok összegyűjtése és felhasználás” részben említett információk felhasználhatók a megfelelő üzleti nyilvántartások megőrzésére, a hatóságok törvényes kérelmeinek való megfelelésre, valamint az alkalmazandó törvények és rendeletek betartására vagy a törvény által előírt egyéb feltételek betartására.

Jogos kereskedelmi érdekeinkért:
• új szolgáltatások kifejlesztése, melyek szolgáltatásaink használatán alapulnak;
• Könyvvizsgálat, kutatás és (statisztikai)elemzés weboldalunk és szolgáltatásaink fenntartása, védelme, és javítása érdekében amelyek beletartoznak; Szolgáltatásaink reklámozása és marketingje;
• személyes adatait közvetlen marketing célokra használjuk fel. Ebben az összefüggésben időről időre küldünk Önnek egy marketinges SMS-t (ingyenesen), amelyben tájékoztatni fogjuk a Szolgáltatásunkról. Bármikor és az ebben a Szabályzatban leírt jogaival összhangban kérheti a további közvetlen marketing üzenetek leállítását;
• (szellemi) tulajdonhoz fűződő jogaink (beleértve a számunkra engedélyezett tartalmat) vagy egyéb tulajdonaink (például személyes adataik) védelmét
• Az Ön személyes adatait az úgynevezett offline konverziókövetés keretében is felhasználhatjuk. E tekintetben összevonhatjuk a mobilszámot azokkal a mobilszámokkal együtt, akik használják szolgáltatásainkat, és továbbítják az adatokat a Facebookra vagy más közösségi média felületekre annak érdekében, hogy nyomon követhessük, hogy áttekintette / rákattintott-e specifikus reklámozási tartalmunkra közösségi média platformon keresztül (többnyire elemzési és statisztikai célokra).
• Az adatvédelmi beállításokat letilthatja vagy módosíthatja az Ön releváns közösségi médiafiókjában, így az Ön adatait nem fogják használni az offline konverziókövetéshez;
• Ahhoz, hogy létrehozhassa és frissíteni tudja személyes profilját, kombinálhatjuk személyes adatait, amit Öntől gyűjtöttünk és;A 2. § -ban a fentiekben említett személyes adatokat felhasználhatjuk:

 • o termékeink és szolgáltatásaink összesített statisztikáinak létrehozására;

 • o a biztonság és csalás megelőzésében;
 • o rendszerintegritási célokra (a hackelés megakadályozása, csalás, spamelés stb.);
 • o üzleti tevékenységünk megkönnyítésére, a társasági politikák és eljárások működtetésére;
 • o lehetővé teszi az eszközök egyesítését, értékesítését, megszerzését vagy átruházását; és az alkalmazandó jog által megengedett más törvényes üzleti célokra.

Az információk felhasználása a beleegyezés alapján:
• Ezenkívül kifejezetten az Ön beleegyezésével (amennyiben ilyen hozzájárulásra szükség van)az Ön személyes adatait is felhasználhatjuk, hogy tájékoztassuk szolgáltatásainkról és különleges eseményeinkről. E-mailben, telefonon, postai úton, SMS-ben vagy azzal egyenértékű elektronikus úton kapcsolatba léphet velünk - attól függően, hogy milyen elérhetőségi adatokat kaptunk Öntől.

4 Személyes adatok közzététele

Nem adjuk el, vagy más módon nem adjuk át személyes adatait harmadik feleknek, kivéve ebben az adatvédelmi szabályzatban leírtakat. Személyes adatait megosztjuk a következőkkel:

 • 1.Szolgáltatók. Harmadik felet is bevonhatunk, szolgáltatókat, ügynököket, valamint jogalanyokat, hogy nyújtsanak számunkra szolgáltatásokat, például számlázási szolgáltatásokat és az IT-szolgáltatások támogatását. Szolgáltatásaik nyújtása során személyesen hozzáférhetnek, fogadhatnak, karbantarthatnak vagy más módon feldolgozhatják a személyes adatokat. Az alkalmazandó jogi előírásokkal összhangban kereskedelmi szempontból ésszerű lépéseket teszünk annak érdekében, hogy harmadik felek személyes adatait megfelelően megőrizzük, és csak az utasításainknak megfelelően kezeljük.
 • 2. Harmadik felek jogi kötelezettség esetén. Személyes adatait is feltüntethetjük, ha úgy ítéljük,jogi kötelességünk úgy kívánja meg vagy esetleg a jogi eljárások (például az adóhatóságok) betartásának ésszerűsége végett szükséges; amikor szükségesnek vagy helyénvalónak találjuk a személyes adatok bűnüldözési hatóságoknak történő nyilvánosságra hozatalát, például a tényleges vagy gyanított csalások, a jogsértések, a biztonság megsértése vagy a jelen Szabályzat megszegése céljából; hogy válaszoljon a velünk szembeni követelésekre; és védjük a számunkra, ügyfeleinkre vagy a nyilvánosságra vonatkozó jogokat, vagyont vagy személyes biztonságot.
 • 3. Vállalati tranzakció. Ezenkívül az ügyfelekkel kapcsolatos információk közzétehetők az egyesülések, eladások, vagyonátadás, beszerzés, csőd vagy hasonló esemény részeként.
 • 4. Stratégiai partnerek. Megoszthatjuk személyes adatait bizonyos stratégiai partnerekkel, hogy üzleti tevékenységünk hatékonyabban reagálhasson érdeklődési körére és / vagy a hasonló gondolkodású fogyasztók érdekeire. Például összevonhatjuk mobiltelefonszámát azokkal a mobilszámokkal, akik használják szolgáltatásainkat, és továbbítják az adatokat a Facebook-nak az "Egyéni közönségek" létrehozása céljából (ahol a célzott hirdetéseket a Facebookon levő azon embereknek küldik el, akik már megfordultak webhelyünkön vagy szolgáltatásunkat korábban igénybe vették), valamint a "Látszólagos közönség" (ahol célzott hirdetéseket küldünk a Facebook-on szereplő személyeknek, akik hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek mint az egyéni közönséglistán szereplő személyek).
  A fent említettek bármely más (közösségi média) felületet (például Google, Instagram, Snapchat, YouTube) kínálnak hasonló szolgáltatásokkal együtt. Az adatvédelmi beállításokat letilthatja vagy módosíthatja az Ön releváns közösségi médiafiókjában, hogy adatai felhasználhatók és ne pedig használhatók legyenek efféle közönségek létrehozásához.

5 Csak felnőttek

Sem a weboldalunk, sem a Szolgáltatásaink nem tartalmazzák a kiskorúak (18 évesnél fiatalabbak)által történő használatot, törvényi képviselőjük hozzájárulása nélkül (ez esetben feltehetőleg szüleik). Nem áll módunkban kiskorúak által benyújtott személyes adatokat gyűjteni, ha az adott jogi képviselő nem engedélyezte az említett információk összegyűjtését. Miután értesítettük a kiskorút személyes adatainak gyűjtéséről, a megfelelő képviselő hozzájárulásával, haladéktalanul felfüggesztjük az efféle információk felhasználását. Ezért, ha Ön 18 évesnél fiatalabb, kérjük, győződjön meg róla, hogy jogi képviselője hozzájárulását (feltehetőleg szülei) szolgáltatásunk használatához megkapja, mielőtt szolgáltatásunkat ténylegesen használatba kívánná venni.

6 Adatmegőrzés

Az Ön személyes adatainak feldolgozása csak addig tart, amíg szolgáltatásainkat biztosítjuk az Ön számára, és az itt leírt egyéb funkciók végrehajtására és / vagy minden jogi követelmény megfelelésére. Személyes adatait mindaddig megőrizzük, ameddig szükséges ahhoz, hogy megfeleljen azoknak a céloknak, amelyekre összegyűjtötték és használták őket, hacsak éppen nem hosszabb idő szükséges jogi kötelezettségeink (mint például a mobiltelefonszám tárolása számlázási célokra) vagy a jogi igények védelmében. Mivel a törvényes megőrzési időtartam a tét függvényében változhat, kérjük, további információért lépjen velünk kapcsolatba.

7 Biztonság

A személyes adatok védelme fontos számunkra. A személyes adatok védelmére iparági szabványt alkalmazunk. Megfelelő lépéseket teszünk annak érdekében, hogy személyes adatait megfelelő technikai, fizikai és szervezési intézkedésekkel biztosítsuk, hogy azok jogosulatlan vagy jogellenes használat, módosítás, illetéktelen hozzáférés vagy nyilvánosságra hozatal, véletlen vagy jogtalan megsemmisítés és veszteség ellen védettek legyenek. Sajnálatos módon az interneten és a mobil kommunikációs hálózatokon keresztül történő adatátvitel nem garantálható 100% -ban biztonságosnak. Ennek eredményeképpen, kötelezettséget vállaltunk személyes adatainak védelme mellett, ugyanakkor nem garantálhatjuk az általunk továbbított vagy onnan átadott adatok biztonságát.

8 Adatátvitel

Személyes adatai áthelyezhetők államán, tartományán, országán vagy kormányzati joghatóságán kívül található számítógépekre, és ott tarthatja azokat, ahol az adatvédelmi jogszabályok eltérhetnek az Ön illetékességi körétől. Ahol jogilag erre szükségünk van, jogilag elfogadható mechanizmusok állnak rendelkezésünkre, amelyek biztosítják a személyes adatoknak a joghatóságán kívüli felek részére történő átadásának megfelelő szintű védelmét. Például az EU / EGT-től az e térségen kívüli országokba történő adatátvitel esetében az Európai Bizottság által elfogadott szabványos szerződéses feltételek vagy hasonló jellegű biztosítékok lépnek érvénybe, amelyek lehetővé teszik az ilyen adatátadást.

9 Személyes adatokkal kapcsolatos jogai

I. Az alábbiakban látni fog egy listát minden olyan személyes jogáról melyeket személyes adataival kapcsolatban tartunk fent Önnek:

• Az Ön hozzáférési joga
Ha Ön kérdez tőlünk ezzel kapcsolatban, megerősítjük, hogy feldolgozzuk-e az Ön személyes adatait, és ha szükséges, mellékeljük Önnek a személyes adatok másolatát (bizonyos egyéb adatokkal együtt). Kérjük, vegye figyelembe, hogy esetlegesen el kell küldenie nekünk az útlevélazonosítójának vagy más jogi dokumentumának másolatát, amely igazolhatja az Ön személyazonosságát is; ez hitelesítési eljárás szükséges ahhoz, hogy személyes adatai illetéktelen hozzáférés ellen biztosítva lehessenek.
• A helyesbítéshez való joga
jogában áll kérelmezni a javítást , ha a személyes adataival kapcsolatos információink pontatlanok vagy hiányosak. Ha jogosult a helyesbítésre, és ha megosztottuk személyes adatait másokkal, akkor lehetőség szerint tájékoztatjuk őket a helyesbítésről. Ha jogosult a helyesbítésre, valamint már megosztottuk személyes adatait másokkal, akkor lehetőség szerint tájékoztatjuk őket a helyesbítésről. Ha érdeklődik tőlünk azzal a személlyel kapcsolatban aki személyes adatait megosztotta, abban az esetben ha lehetséges és jogszerű, eláruljuk Önnek a személy kilétét, hogy kapcsolatba léphessen vele.
• A törléshez való joga
Bizonyos körülmények között kérelmezheti tőlünk, hogy töröljük vagy távolítsuk el személyes adatait, például ahol feltehetőleg nincs szükségünk rá, de abban az esetben is, ha visszavonja a beleegyezését (adott esetben), feltéve, hogy a feldolgozás folytatásához nem tartozik legfőbb törvényes érdek. Ha jogosult a törlésre, valamint már megosztottuk személyes adatait másokkal, ebben az esetben lehetőség szerint tájékoztatjuk őket a törlésről. Ha érdeklődik tőlünk azzal a személlyel kapcsolatban aki személyes adatait megosztotta, abban az esetben ha lehetséges és jogszerű, eláruljuk Önnek a személy kilétét, hogy kapcsolatba léphessen vele.
• A feldolgozás korlátozásának joga
Bizonyos körülmények között kérelmezheti tőlünk, hogy meggátoljuk vagy felfüggesszük az Ön személyes adatainak feldolgozását, például abban az esetben, ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, vagy kifogást emel velünk szemben. Ha jogosult a korlátozásra, valamint már megosztottuk személyes adatait másokkal, ebben az esetben lehetőség szerint tájékoztatjuk őket a korlátozásról. Ha érdeklődik tőlünk azzal a személlyel kapcsolatban aki személyes adatait megosztotta, abban az esetben ha lehetséges és jogszerű, eláruljuk Önnek a személy kilétét, hogy kapcsolatba léphessen vele.
• Az adatforgalomhoz való joga
Bizonyos körülmények között Önnek joga van ahhoz, hogy személyes adatokra tehessen szert(egy strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában, például a Microsoft Excel-ben), és másutt újra felhasználja, vagy kérelmezze, hogy továbbítsuk ezt egy harmadik félnek az Ön választása szerint.
• A kifogás joga
Kérelmezheti, hogy függesszük fel személyes adatainak feldolgozását, és ezt a következő esetekben meg is tesszük:

 • • saját vagy valaki más jogos érdekeire támaszkodva személyes adatainak feldolgozását illetően, kivéve, ha bizonyítani tudjuk a feldolgozáshoz szükséges kényszerítő okokat; vagy
 • • személyes adatainak feldolgozása közvetlen marketing célokra.A beleegyezés visszavonásának joga
• A beleegyezés visszavonásának joga
Ha az Ön beleegyezésére (vagy kifejezett beleegyezésre) hivatkozunk, mint jogi alapunk az Ön személyes adatainak feldolgozására, az esetben bármikor visszavonhatja a beleegyezését.
II. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezen jogok egy része korlátozott lehet, ha túlnyomó érdeklődés vagy jogi kötelezettséggel rendelkezünk a további adatfeldolgozásra.
III. Kérjük, vegye figyelembe, hogy abban az esetben nem tudjuk többé biztosítani Önnek szolgáltatásainkat, ha a fent említett jogait gyakorolta. Azonban abban az esetben, ha bármikor újra használhatja szolgáltatásunkat a fent említett jogok bármelyikének gyakorlása után, az Ön által megadott Személyes Adatok feldolgozhatók, tekintet nélkül az Ön korábban gyakorolt ​​jogaira, az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.
IV. A személyes adatok törlésével csak az adatbázisunk törli az adatokat. Ezek a törlések nem semmisítik meg a személyes adatokat, amelyeket harmadik felek megosztottak vagy gyűjtöttek, mindezt az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint.Hacsak nem lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igénylő folyamat, abban az esetben ésszerű lépéseket teszünk annak érdekében, hogy kapcsolatba léphessünk bármely személyes adatát megosztó személlyel, és kérjük a személyes adatok törlését.
V. Ön bármikor lépést kezdeményezhet, és minden esetben jogosult panaszt benyújtani az Önnél megfelelő (helyi és / vagy nemzeti) adatvédelmi hatóságnál, ha úgy gondolja, hogy megsértettük jogait és / vagy nem tartottuk be az alkalmazandó személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat.
VI. A fentiekben ismertetett bármely kérelmére vonatkozóan, amelyet Ön kezdeményezhet, egy hónap áll rendelkezésünkre a kérés teljesítésének időpontjától számítva.

10 Kapcsolattartási adatok

Örömmel fogadjuk az Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolatos észrevételeit.
Küldhet számunkra:
(a) e-mailt: [email protected]
(b) levélben a következő címre:
Global AQA Pty Ltd
c/o Crowd Mobile Cooperatief U.A.
Piet Heinkade 95B
1019 GM Amsterdam